30/03/2023 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca dao

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn (I)

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2009 19:36

 

Chị tôi thắt đáy lưng ong
Mà sao duyên phận long đong cả đời?
Nguồn: Gió, NXB Văn học, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Toàn (I) » Ca dao