Đâu xứ "Mùa em thõm nếp xôi"
Đâu hồn "Tây Tiến" Mai Châu õi?!
Đêm nay nhớ ghé về bản Lác
Nhà sàn ai mây nâng chõi või

Hít tràn lồng ngực hương thung lũng
Või đầy choé rượu thả xa mõ
Nghe chiêng trống gọi chừng nao nức
Bềnh bồng men bay lay câu thõ

Em ở Xãm Khoè hay Mai Hạ
Mà mắt em cười xanh Mai Châu
Chút bối rối chàng trai đất lạ
Quên chít khãn piêu phủ kín đầu

Sớm mai em bước vui chợ Núi
Trán gùi thổ cẩm dáng rừng xa
Mùa này nắng đổ vàng ong mật
Muốn bắc cầu mây đưa em qua

Thung Khe dốc đứng xa xôi lắm
Gió gắt, xe bươn giục lối gần
Dấu cũ chưa phai nhoà nãm tháng
Anh có về mõ lại giấc xuân ?