Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2022 09:10, số lượt xem: 254

Bỗng nghẹn! Câu hò ở bến sông?
Tình yêu dịu ngát dõi theo chồng,
Trăm nghìn nỗi nhớ câu thề nguyện?
Vạn ức niềm đau chữ bưởi bồng!
Ngỡ bị xe đời sang số nhỏ,
Ai ngờ cuộc thế chuyển về không!
Cầm tay hỏi mãi… người xa vắng,
Giữa cảnh phồn hoa một bóng hồng!

(21/11/2022)