Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2022 16:33, số lượt xem: 27

1.
Thân già trí tuệ vững bền nha
Vẫn khó ngồi yên ngủ gật gà
Nghĩa thắm ly trà thay tửu lệnh
Ân nồng gợi chữ thế tình xa
Xuân về nghĩ cảm bài thơ mới
Hạ vãn ngâm thầm đoản khúc ca
Bạn hữu đôi người phôn đối ẩm
Cười vang đến trễ phạt mua quà.

2.
Cứ hỏi vì sao gạ gẫm quà
Tươi cười rạng rỡ có người qua
Tuy già khoái hoạt nề chi cửa
Vẫn trẻ thường vui há ngại nhà
Thuỷ nhược yên bình vang đối ngẫu
Non bồng thoải mái rộn tình ca
Kim bằng đối ẩm vài chung cạn
Bạn hữu hoà giao đổi tách trà

3.
Mừng thi hữu đến vội pha trà
Mỹ tửu đem bày cạn hết nha
Sực mũi hương trầm bay nẻo vắng
Nồng thơm khói thoảng lượn quanh nhà
Thân tình dệt ý niềm thương toả
Thiện cảm khơi nguồn nỗi nhớ xa
Khoẻ mãi hiền nhân tràn phúc lộc
Trời cao biển rộng sống an hoà

4.
Lặng lẽ bình yên hưởng thái hoà
Đa phần trẩy hội xướng đàn ca
Thơ buồn kẻ nắm vì câu cũ
Phú lạc người trao bởi chữ già
Nhiệt huyết kiên trì xây bản lĩnh
Tâm bền nhẫn nại bứt tầm xa
An toàn phải giữ còn Cô Vít (1)
Hễ lỏng nguồn lây dịch ghé nhà

5.
Đường mưa vẫn nhủ đến thăm nhà
Bạn hữu thâm tình hớn hở qua
Tự xét (2) rồi đi vì nghĩa cả
Trầm tư khẽ bước bởi nhân hoà
Kèm chai rượu thuốc ngoan đồng ủ
Đính hộp sen trà cải lão nha
Vũ trụ tưng bừng bao cảm xúc
Trời ơi, ghé thật hả anh già!

(1) Covid
(2) test, xét nghiệm
(10/04/2022)