Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2022 09:32, số lượt xem: 186

Xem kìa lão gấu mộng hùng yên,
Oánh lộn dằng dai cãi ỏm phiền!
Ngõ cụt lùa quân đòi tử chiến,
Biên thuỳ nghểnh sĩ đấu cuồng điên!
Công bằng rệu rã do tàn phá,
Chính nghĩa thờ ơ bởi luỵ phiền!
Ảo vọng niềm tin tình hữu ái,
Bay vèo trốn biệt cõi thần tiên!

(03/11/2022)