Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2022 16:32, số lượt xem: 36

Làm thơ chợt nhớ phải châm trà
Vẫy gọi hương đời thưởng thức qua
Đối ẩm ly này song mãi đợi
Hàn huyên ngụm nữa khiến sa đà
Âu sầu sáng rạng còn mơ ảo
Áo não đêm trường huỷ mộng xa
Khẽ hỏi anh tài mong kết bạn
Trầm tư cảm khái giọng ai khà

Hoạ bài Thưởng trà của thi hữu Mai Thắng
(05/04/2022)