Rải rác vài nhà giữa liễu xanh,
Bờ khe từng xóm chạy vòng quanh.
Đông nam một dải hồ liền biển,
Tây bắc, ba phần núi, đồng tranh.
Khe sâu, tôm béo, say ngư phủ,
Đồng phẳng, cỏ dài, khoẻ đứa canh.
Cát trắng trúc xanh không bụi bám,
Mặc người u tịch tự rong hành.

tửu tận tình do tại