Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 18/02/2024 22:20 bởi tôn tiền tử
Kim mã hành dư tập hợp các bài theo thể loại: ký, bi ký, thư, cáo văn, tế văn, tự, phú, nghị, khải... do Ngô Thì Nhậm sáng tác chủ yếu vào thời kỳ làm việc cho triều đình Lê - Trịnh, trong đó có một số sáng tác vào thời Tây Sơn, nhưng số đó không nhiều. Những sáng tác vào thời Tây Sơn chủ yếu được tập hợp trong tập Hàn các anh hoa.

Kim mã hành dư phần nào phân ánh thực trạng xã hội thời Lê - Trịnh ở giai đoạn cáo chung của nó, một xã hội đang có những biến đổi sâu sắc, một khí thế mới đang vươn lên của triều đại Tây Sơn. Kim mã hành dư còn giúp hiểu thêm về cuộc đời hoạt động đầy năng động của Ngô Thì Nhậm và những tâm tư tình cảm cùng những cống hiến của ông.

Nếu các bài nghị, khải, chế, cho biết thực trạng xã hội thời Lê - Trịnh, Tây Sơn thì loạt bài ký lại…

 

Phú