Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 16/02/2024 20:27 bởi Hiền Tư
Phú của Ngô Thì Nhậm gồm 17 bài chép ở tập Kim mã hành dư trong bộ Ngô gia văn phái. Phú của ông phần nhiều làm theo thể cổ phú, âm vận, cách điệu chịu ảnh hưởng nhiều của Sở từ, và với một trình độ nghệ thuật hết sức điêu luyện.

Phú của Ngô Thì Nhậm vừa đậm đà trữ tình, vừa mang nhiều chất triết lý. Trong nhiều bài phú, ông đề cập đến mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa bản thể với hình tượng và lí giải theo cách của ông.

(Theo Ngô Thì Nhậm tác phẩm, tập II, TT Nghiên cứu Quốc học & NXB Văn học, 2001)