Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/04/2009 01:40

gởi nhau
một góc đời riêng
quê mình oan khuất, oan khiên quê người

gởi nhau
một đỉnh riêng trời
đáy sâu oan khổ chia rời tình ta

gởi nhau
chiếc lá chưa già
mà người oan trái sao là người xưa

gởi nhau
oan uổng dại khờ
đàn bà ơi! dạ cổ khuya lơ não nùng

gởi nhau
thơ nát từng dòng
ngâm câu tình nghĩa ngực chùng, dạ đau


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996