33.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (202 bài)
- Bùi Minh Quốc (84 bài)
- Lê Anh Xuân (12 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
Tạo ngày 04/10/2020 06:24 bởi Vanachi
Ngô Tằng Giao (1940-) hiệu Tâm Minh cư sĩ, sinh tại Hà Nội, trưởng thành ở Sài Gòn, lập nghiệp tại Đà Lạt. Ông gia nhập Luật sư đoàn Toà thượng thẩm Sài Gòn từ năm 1962, tham gia Ban Giảng huấn Viện đại học Đà Lạt từ năm 1966, quy y tại Chùa Linh Sơn, Đà Lạt, với hoà thượng Thích Từ Mãn. Ông định cư tại Virginia, Hoa Kỳ, từ năm 1989.

 

Thơ dịch tác giả khác