Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2015 20:22, số lượt xem: 599

Trên đời có một thằng tôi.
Ương ương dở dở, lôi thôi, làng nhàng.
Không thầy cũng chẳng phải quan.
Lê la ngày tháng say tràn cung mây.
Bạn bè Nam-Bắc-Đông-Tây.
Khề khà cái lẽ vơi đầy thế nhân.
Quê nhà tại xứ Nha Mân.
(Nha Mân – Sa Đéc cũng gần đấy thôi).
Vợ thường ca cẩm xa xôi.
Dài lưng tốn vải, đứng ngồi vẩn vơ.
Đèo bòng tập tễnh làm thơ.
Gieo câu lục bát ầu ơ ví dầu.
Thưa rằng tôi chẳng ham đâu.
Chẳng qua số kiếp cơ cầu đa mang.
Trót sinh giữa cõi trần gian.
Phải kêu tích tịch tình tang với đời.
Trang thơ, bút, mực…sẵn rồi.
Nối vòng tay lớn đón mời tri âm.

Nha Mân 15-01-2015
Những ngày cuối năm Giáp Ngọ.