Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2014 22:34, số lượt xem: 951

Em đi mùa hạ thở dài.
Bỏ tà áo trắng tàn phai một thời.
Có người thương nhớ chưa vơi.
Có người tiếc nuối khoảng trời yêu thương.

Em đi bỏ lại mái trường.
Ai cay cay mắt, ai vương vương lòng.
Tóc xưa thôi hết bềnh bồng.
Con ve thôi hát, phượng hồng tàn hoa.

Em đi mưa trắng nhạt nhoà
Giọt vào buốt dạ, giọt ra lạnh lòng.
Giọt buồn lắng giữa thinh không.
Giọt thương nức nở, giọt mong ngậm ngùi.

Em đi bỏ tháng ngày vui.
Bỏ trang lưu bút dập vùi ngày xanh.
Duyên mong manh. Tình tan nhanh.
Ví như bọt nước ven gành đong đưa.

Tôi về níu lại hương xưa.
Chờ cơn chớp bể hẹn mưa về nguồn.
Bây giờ sấm động mưa tuôn.
Chỉ còn chút kỷ niệm buồn ngày xa.