Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2014 10:02, số lượt xem: 476

Hỏi rừng mấy tuổi rừng già?
Hỏi nước muôn thuở sao là nước non?
Hỏi trăng khi khuyết khi tròn?
Hỏi trời lúc nắng lại còn lúc mưa?
Hỏi thời gian nẻo nào xưa?
Hỏi ân tình cũ hương thừa có phai?
Hỏi lòng mấy nỗi đắng cay?
Hỏi trong kỷ niệm hình hài em đâu?
Hỏi đời bao cuộc bể dâu?
Hỏi ta bạc trắng mái đầu, già chưa?