Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 01/12/2017 16:50

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Linh thiêng hay thế tục
phong tục và quy ước
với ông chẳng hề gì

Hoàn toàn tự do
để mọi việc cho trời
ông như một kẻ khờ

Không ai thoáng thấy
bên trong
tâm trí ông

Người đàn ông già
hoàn toàn một mình
giữa trời và đất


Dịch từ bản dịch tiếng Anh Old man at leisure của W.S. Merwin.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của W.S. Merwin

Old man at leisure (tiếng Anh)

Sacred or secular
manners and conventions
make no difference to him

Completely free
leaving it all to heaven
he seems a simpleton

No one catches
a glimpse inside
his mind

this old man
all by himself
between heaven and earth

Chưa có đánh giá nào
Trả lời