Màn đêm  vừa buông xuống
Có một chú thỏ con
Thẫn thờ trên bãi cỏ

Mẹ chú đã không còn
Từ buổi chiều thu ấy
Sau loạt súng vang rền

Chợt chú thấy mảnh gương
Lấp lánh trong màn sương
Dưới gốc cây thông già
Giống như là vầng trăng
Đang lung linh dưới suối
Chú lại gần nhìn qua
Bỗng oà lên vui sướng
(Vì tưởng tìm thấy mẹ)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)