Trời thường xanh
một màu xanh tuyệt hảo
chắc là do
ai đó đã vẽ nên.
Ngay cả mây
cũng rành rành
nét bút
một hoạ sĩ đại tài.
Điều đó chứng tỏ
mọi nghề trên thế gian
Chúa Trời tuyệt giỏi.


Bản dịch rút từ tập "Khúc hát trái tim", Mattie J.T.Stepanek, NXB Kim Đồng, 2006. Hữu Việt dịch và giới thiệu - Giải thưởng Hội Nhà Văn VN 2007.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."