Tôi thích đeo
thật nhiều đồng hồ
vì hai lý do.
Thứ nhất,
nếu tất cả đều bị chỉnh sai đi tí chút
sẽ không cái nào chạy quá nhanh, hay
quá chậm, hoặc
đúng tắp.
Đơn giản là chúng đang cùng chạy.
Thứ hai,
đeo những cái đồng hồ ấy
cứ như là tôi đang có
“Tất cả thời gian
trên trái đất này”
và tôi sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ
về thời khắc cuối cùng
hoặc cái chết.


Nguồn: Khúc hát trái tim, Mattie J.T. Stepanek, NXB Kim Đồng - 2006. Hữu Việt dịch và giới thiệu.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."