Khi chết, tôi không nói rằng: đã sống
Không đi tìm người có lỗi, không thương
Có trên đời nhiều việc rất quan trọng
Của tình yêu, của những cơn bão lòng.

Anh gõ lên ngực này bằng đôi cánh
Người khơi lên nguồn cảm hứng của em
Em ra lệnh cho anh rằng: hãy sống!
Em sẽ không ra khỏi sự phục tùng.
7-1918.