Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 21:51

Ngày trước Bác Hồ đã đến đây
Vườn xưa liễu cũ dáng hao gầy
Thoảng trong chiều xuống mùi hoa mộc
Thanh bạch ngàn năm mây trắng bay


Tây Viên: Địa danh nằm ở Trung Quốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]