15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 23/12/2014 16:31 bởi tôn tiền tử
Mai Hồng Niên (1943-?) vừa là tên thật và bút danh, sinh tại tại làng Đỉnh Lự, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 15 tập thơ, trong đó có 5 tập in chung. Ngoài thơ, Mai Hồng Niên còn nhiều tác phẩm bút ký khác.

Tác phẩm:
- Quê mình xứ Nghệ (NXB Hội nhà văn, 2013)