thơ hay wá những dòng thơ như là nỗi lòng của tôi mà từ lâu nay tôi có sẵn trong đầu nhưng tôi chưa bao giờ ghi lại những cảm nhận đó


tôi hay wên