ngôi nhà ghép những phiến trăng
pha lê ô cửa. Mái vàng lá thu
thi nhân ngủ giấc sương mù
siêu thăng hồn nhập ngôn từ chiêm bao

có nàng xâu chuỗi trăng sao
đêm đêm trộm lén thả vào trang thơ
thế rồi tận cõi mơ hồ
thơ Người sáng láng giấc mơ về trời

thế rồi gào rú khóc cười
cổi thơ cổi mộng gửi người trần gian
thi nhân về cõi vĩnh hằng
trầm hương nghi ngút nhà trăng của Người?...