Đăng ngày 01/03/2020 11:29, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 16/06/2020 09:45, số lượt xem: 313

Vẳng khúc nhạc chiều dạ ngất say
Thềm nhung nắng rọi bóng trang đài
Nhẹ nhàng cơn gió lay cành liễu
Tha thướt cô nàng tựa nhánh mai
Lối mộng rỡ ràng hoa tụ sắc
Vườn xuân rộn rã én gom bầy
Cung đàn, phách nhịp nghe tình tứ
Vui hưởng đi người kẻo nhạt phai.

Tuy Hoà, 05/02/2018