Tặng Yoko

I

Hoa trên sân bay
Hai trái tim cùng nhịp
Hai chiến sĩ hôn nhau

II

Fugi và Kengi
Thiên nhiên: để bị chế ngự
Con người: để thắng

III

Sông Ugi trôi
Tinh thần của Xengi vẫn đi về phía trước
Không hề nhường bước

IV

Các ống khói thôi nhả khói
Đất nóng
Tinh thần nóng

V

Loài người chiến thắng
Sóng đang phủ mái đường hầm nối liền hai đảo
Khi nào nhân dân sẽ là chủ thiên nhiên!

VI

Simônôxêki
Lính Nhật cười tươi lúc ra đi
Lúc trở về, nhợt nhạt như đã chết

VII

Hirôsima
Sự tàn bạo không bị ngăn cản
Biến thành đấu tranh không giới hạn

VIII

Bên phải nước triều lên
Bên trái là bãi biển
Đoàn tàu đang chạy về phía Xenđagaia

IX

Cám ơn các bạn
Domo arigato
Tôi để lại đây nửa trái tim mình


Harian Rakjat, 26/9/1961
Nguồn: Thơ Inđônêxia, NXB Văn học, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)