Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1417)
Đăng ngày 08/03/2015 23:20, số lượt xem: 499

Sầu thương nhỏ lệ xuống đời ta
Hồn xót cho tình bay quá xa
Chẳng khóc cho người yêu thời trước
Mà thương tình cũ, lỡ không nhà.

Tình trao lầm hết, duyên đà mất
Một bước sa chân, mãi khổ sầu
Khi đã không còn, tình đổ nát…
Chẳng chung, nguyên thuỷ nó tình đâu!

Chung tình nên khóc chỉ mình tôi
Kể cũng si tình, dại quá thôi
Đã biết yêu lầm người bội bạc
Sao còn than khóc lúc chia phôi?

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1