15.00
19 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 25/02/2010 07:14, số lượt xem: 1898
Mặc, trời thu soi bóng
Thuỷ, đêm xuân lững lờ
Trăng xanh, trăng có nghi ngờ?
Núi cao, núi có còn chờ ai kia?
Lòng như thu thuỷ tình không cạn
Mơ tiếng xuân phong lại hẹn thề.