Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:26, số lượt xem: 291

Cái gì trong vẻo trong veo
Đồng tiền má lúm trăng treo nhoẻn cười
Chiêm nương tóc xõa ru hời
Tháp Chàm ủ dột nghiệm thời gian qua.

Đồ Mi Sol Rế tà tà
Mấy con nốt nhạc xuống và lại lên
Thương người xuôi ngược chông chênh
Vẳng bài cô lữ gập ghềnh loăng quoăng.

Lòng người có những tăng tăng
Mang hai giọt lệ cân bằng cái tâm
Bé nằm ngậm sữa mâm mâm
Ngày sau ngó lại âm thầm tiếc nguôi
Sói xanh lởn vởn xác người
Nhe nanh cả thẹn quỷ ngồi tương tư

Nhà ai dộng một cái cừ
Rung trong đất đá hình như vỡ nhà
Quỷ buồn hứt hứt vào ra
Rong chơi bốn bể vì nhà đã tan.

Vòng vèo sợi khói cây nhang
Cuốn theo thơm thảo dìu nàng vào mây...