Tôi, một nhà thơ với niềm yêu thơ tha thiết, trải lòng với các bạn những bài thơ tình say mê đằm thắm. Hỡi các bạn, hãy yêu chúng và ghé thăm trang thơ tôi https://sites.google.com/site/ngphloc/art/poetry

 

Tặng

Lục Kiều thời @

Ca dao blog

Chưa đặt tên

Lại chưa đặt tên

Viết tiếp thơ ơi

Hoa Ngữ