Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 19:22, số lượt xem: 332

Người ơi nắng sắp sập rồi
Cánh hoa di động chuồn bơi nhịp nhàng
Bước lui rồi lại trông ngang
Tia hồng tẹt nẹt chạm bàn tay xương

Người dưng chẳng giận đừng thương
Chấp tay khấn nguyện lệch đường tóc mai
Tóc mai cấn đứt đêm dài
Sợi nào cũng mảnh chẳng dài được lâu.

Lầu cao ngoắc ngoẻo lầu cao
Người như con kiến ầm ào chúc chen
Cái xe hấp háy ngọn đèn
Cười bon khủng hoảng gọi tên đường dài.