Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 19:18, số lượt xem: 307

Chàng ơi kiếp trước mình có hẹn
Kiếp này rắn mắc lại gặp nhau
Phiến đá tam sinh giờ ướt nhẹp
Biết chàng còn giở táy máy tay?

Công viên gầy guộc eo em nhỏ
Chàng ôm nghe thót ngực reo reo
Con rắn luồn quanh gai mọc ốc
Tìm nhau trong cái thuở hoang sơ

...

Cái thuở hoang sơ trai trần văn nhộng
Gái là liễu thị uốn thân tơ
Hợp hoan kia lửa Đồng Nhân dệt chiếu
Có trời cha làm chứng
Có đất mẹ làm mai
Sói tru bốn mùa, kéo xe rong miền quan ải
Hoa rơi kết lẳng tặng thần linh.

Cái thuở hoang sơ văn thơ là đinh gỉ
Ú ớ khoa tay tỏ bày ý thiếp
Tình chàng có nhật nguyệt diễn trong veo
Ngôn ngữ sinh ra khi không còn gì để nói
Mới có sau này nên anh chẳng dạy em đâu.
Anh dạy em lấy than bôi môi má
Cho cuộc tình đậm chất của huyền kia
Anh dạy em thịt luộc trong nồi nên ăn chớ đổ
Rau quả đầy tràn có đói mới ăn.

Cái thuở hoang sơ vầng trăng là quả bóng
Em cầm anh bóp đẩy nhau chơi
Hai đứa mình tung lên cao chót vót
Cho bầu trời tràn ngập ánh lạc hoan...