Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:45, số lượt xem: 339

Chàng viết bài thơ tặng nàng
Ta-go (1) gảy đàn đợi nắng ban mai
Nàng im lặng bên lầu liễu phớt sang thu.

Chàng hát tình ca tặng nàng
Tráng sĩ rơi cốc bên hồ rồi tự hỏi vì sao
Nàng im lặng bên lầu ngắt đóa mai khôi.

Chàng diện bảnh gặp nàng
Diễn viên xứ Hàn đỏ ửng môi thơm
Nàng im lặng bên lầu hôn mỏ chim non.

Chàng hỏi nàng:
“Em có còn tình tạ khách đường xa?”
Nàng không trả lời
Nụ cười bén mỏng trên môi lại rất tình.

(1) Rabindranath Tagore: thi hào Ấn Độ.