Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:54, số lượt xem: 259

Ly rượu ngọt ngào má hồng sóng sánh
Bảo kiếm sao bằng mắt sắc dao cau
Không thủ quyền dù tinh nhưng em thừa hiểu
Nụ hôn là nắm đấm vô song
Lâm nguy chẳng sợ – dũng khí anh hùng bong bóng xì hơi.

Mê Tung bộ dẫu độc bộ thiên hạ
Bước chéo dịu dàng em thách Hoắc lão sư
“Ngựa vững cầu cứng”, cương mãnh cũng phải xìu
Chỏ đánh sao bằng khốc liệt buổi chia tay.

Lục Hợp quyền tinh vi ảo diệu
Nội ngoại trong ngoài hỗn loạn chuyện hợp tan
Quyền xuất từ eo mẩn mê lưng ong thắt đáy
Tiên phát chế nhân – ngại ngùng sao chủ động
Hậu phát chế nhân – lòng dạ đàn bà ngã ba ngã bảy
Đường thẳng đi vào lạnh lùng ngăn trở
Đường cong lắt léo lại càng xa.

Ngu ngơ vụng về, lúng ta lúng túng
Bốn lạng thành dẹp lép dưới ngàn cân
Thụ lực chưa bẻ hoành lực
Mà đã làm đau mình.

“Xuất kỳ bất ý” – bài nào em cũng bắt
“Công kỳ vô bị” – chỗ nào hoa cũng có gai
Kỳ chính phân hai – ngực mông hoa hoa cả mắt
Cửa trước cửa sau – làm sao mà dẫn dụ.