Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 19:19, số lượt xem: 268

Ngàn năm sực tỉnh bóng ma
Ô hay mình đã ra người thiên thu
Ngàn năm ngồi khóc hu hu
Không tin chớp mắt đã vù ngàn năm.

Ngàn năm trống mái cúc cu
Một năm lẻ bạn tiếng gù gọi hoang.