Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 19:19, số lượt xem: 287

Ngàn năm sực tỉnh bóng ma
Ô hay mình đã ra người thiên thu
Ngàn năm ngồi khóc hu hu
Không tin chớp mắt đã vù ngàn năm.

Ngàn năm trống mái cúc cu
Một năm lẻ bạn tiếng gù gọi hoang.