Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 17:05, số lượt xem: 282

Cửa Phật – người thơ đứng ơ hờ
Một chân đã đặt, ngại ngần vô
Một chân nữa sẽ duyên thành mộng
Lấn cấn đành ngâm mấy câu thơ.