Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 00:34, số lượt xem: 479

Nàng ơi nàng có biết hông?
Họ tên là cái vỏ không có gì
Nàng ơi hãy nói điều chi
Ngoài tên ngoài họ ngoài lời hỏi thăm.