Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:47, số lượt xem: 325

Đi qua hết chặng đường dài
Tiễn người ba bận trăng cài đêm thâu
Tinh thần dịch vụ như nhau
Lời thề như buổi ban đầu trao nhau
Hai bằng sáng chế phát minh
Quà thơm kẹp một chút tình phấn hương

Bây giờ sản phẩm thành hình
Như con rô-bốt (1) rung rinh nụ cười
Thị trường rộng lớn reo vui
Bán hàng khuyến mãi tuyệt vời mây xanh
Một là bán hệ điều hành
Hai là giảng dạy tận tình tận tay
Ba là chung đắp dựng xây
Thành trang điện tử lâu đài vút vun.

Bây giờ mời bạn đầu tư
Vốn là bảy sáu ngàn tờ đô la
Cũng từ sổ sách tính ra
Bao nhiêu con số rõ là trắng tinh
Bạn nè một cuộc bình minh
Cũng vì lợi nhuận mà mình yêu nhau.

(1) Robot: người máy.