Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:49, số lượt xem: 366

Em vẫn còn nhớ đến ta sao!
Cứ ngỡ ngày xưa chuyện tầm phào
Em hỉ! vẫn còn hơi đèm đẹp
Anh thì hơ hểnh trái tim thơ.