Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 12:58, số lượt xem: 353

Dang tay trấn giữ miền biên ải
Gió rét kinh hồn cắt thịt da
Quê hương xa dưới vầng trăng tỏ
Gió rét... ơ hờ gió thoảng qua.