Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:53, số lượt xem: 274

Chỉ mới đây thôi nửa đoạn đường
Lòng còn vương mãi đoạn buồn thương
Làm sao đủ sức mà dấn bước
Sao trời nhòe nhoẹt ướt mắt trong.