Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 13:01, số lượt xem: 312

A ha! Trăng lạc rơi vào chén
Một vùng vàng mộng bến Tiêu Tương
Nhớ ai nhỏ lệ tan màu huyết
Vẳng điệu chèo xưa tiếng tiêu thương.