Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 16:55, số lượt xem: 307

Lòng mình chỉ có đắm say
Một bông hồng nhỏ bay bay cõi nào
Hả lòng nuốt lấy trăng sao
Bông hồng lơ lửng như cào cào bay.