Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:45, số lượt xem: 268

Anh không đến
Vì thời gian là khoảng cách vô cùng
Giữa muôn trùng vực sâu hoang tiếng gọi
Thả giọng cười
Rơi
Rơi
Rơi
Hai mươi chín vạn năm sau
Có chiếc lá úa hoài trăm hoa dặm
Tìm giọng cười thuở ấy
Để màu xanh dần chuyển thế sang vàng
Mà không hay.

Anh không đến
Gặp nhau rồi hương sẽ bay đi
Và trái tim không còn nín lặng
Lời huyên thuyên chim chích sau hè
Vạn ngữ thành hư.

Hồng nhạn bắc phương
Cá quẫy nam giang
Bọt trào mây giăng vô tông vô tích
Con gái trôi ngang
Chao bóng người mê hoặc lưới ngư câu.