Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2014 22:13, số lượt xem: 297

铁鞋混茫然
树立壁擎天
鬼魂瞪方道
伏叩在人前

Thiết hài hỗn mang nhiên
Thụ lập bích kình thiên
Quỷ hồn trừng phương đạo
Phục khấu tại nhân tiền.