Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 16:43, số lượt xem: 383

Ù ù hơi lạnh xoay phong nguyệt
Rướn mảnh hồn đau bụi tro tan
Khô trắng nhỡn cạn nguồn tinh huyết
Ba lỗ sâu hòm cõi u minh
Mà nghe trăng vỡ răng côm cốp
Gõ nhịp hoan tình thuở bình sinh.

Sương lạnh vùi sâu ba thước đất
Trồi lên mà đội lớp thời gian
Nhân sinh thèm khát rưng rưng lệ
Côn trùng hố mắt bọ tràn lan.

Mấy đường nứt vỡ đau đơn đớn
Rạn vết suy tư của kiếp người
Lăn long lóc hú tìm tủy não
Đường gân trong lối tuổi xa xưa.