Đợi khách khách chưa đến,
Tìm sư chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe trong rừng vắng,
Tiếng chim giục nghiêng bầu.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)