Đã từ lâu, tôi thường ở một mình...
Sống trong cảnh bị lãng quên vì số phận.
Có hai người đàn ông bỗng bước vào đời tôi-
Đúng cốt truyện cho giấc mơ không tưởng.

Tôi đi đi từ nhà này, về về nhà kia,
Rời ông này, sang ông kia, đổi kíp,
Hai đám lửa thiêu đốt một trái tim,
Tôi dập lửa mà không sao dập được.
Tôi đi đi từ nhà này, về về nhà kia.
Rời ông này, sang ông kia, đổi kíp.
Tôi rất sợ bị phạt bởi Chúa Trời,
Vẫn phạm tội, ăn năn, rồi phạm tội!!!

Mưa suốt đêm, trời gần sáng, tạnh mưa,
Bình minh nhẹ nhàng, len lén đến.
Còn chuyện tôi cùng lúc yêu hai ông,
Thì chắc chắn không một ai hiểu nổi.

Tôi đi đi từ nhà này, về về nhà kia,
Rời ông này, sang ông kia, đổi kíp,
Hai đám lửa thiêu đốt một trái tim,
Tôi dập lửa mà không sao dập được.
Tôi đi đi từ nhà này, về về nhà kia.
Rời ông này, sang ông kia, đổi kíp.
Tôi rất sợ bị phạt bởi Chúa Trời,
Vẫn phạm tội, ăn năn, rồi phạm tội!!!

Hai niềm vui, hai sự dối trá kinh hoàng,
Tâm hồn tôi chia thành hai mảnh ghép.
Số phận tôi là sống kép rõ ràng,
Buồn đau kép đi cùng hạnh phúc kép.