Họa sĩ tài hoa có biết không
Bức tranh sao xuyến chí tang bồng
Lông mày lá liễu trên đôi mắt
Cái mũi vươn cao, má trắng hồng
Dáng đứng bồi hồi sao quyến rũ
Bước đi uyển chuyển nhẹ làn hông
Dịu dàng khép nép trông yêu thế
Ngắm mãi, nhìn hoài, một khoảng không