Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2014 08:51, số lượt xem: 1864

Một tháng đôi lần tới đất thiền
Nghe lời Sư giảng ước thành tiên
Tâm trong khấn Phật nguyện làm thiện
Một chút lòng thành chốn linh thiêng

Chuối oản, tửu đầy mau kiếm lộc
Mã vàng hóa lắm để mưu riêng
Kế ác mưu gian đời còn lắm
Cửa Phật an lành, luyện tu thiền.