Xuống thấp, lên cao khoảng cách dài
“Vượt đèo, lội suối” vẫn ôm vai
Lên trời, xuống núi như giông đổ
Lúc hạ, khi thăng thật là tài
Kẻ tới, người lui vui thích thú
Tay ôm, chân duỗi, sóng kề vai
Treo leo trên núi sao mà sướng
Nhớ lúc leo chân, thở cả tai